Zbigniew Kasprzak – TBPI Comic Book

Zbigniew Kasprzak - Studiował na Wydziale Architektury Wnętrz Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie. W 1980 roku uzyskał dyplom z projektowania plastycznego u doc. Krystyny Zgud-Zdanowskiej.

Mateusz Skutnik – TBPI Comic Book

Mateusz Skutnik - Studiował na Wydziale Architektury Politechniki Gdańskiej. Dyplom uzyskał w 2001 roku w Katedrze Historii Architektury i Konserwacji Zabytków prof. Aleksandra Piwka. Publikuje w polskich i zagranicznych antologiach. Brał udział w wystawach dotyczących komiksu, m.in. w Polsce, Belgii czy Niemczech.

Grzegorz Rosiński – TBPI Comic Book

Grzegorz Rosiński - W 1967 roku obronił dyplom w Pracowni Ilustracji prof. Jana Marcina Szancera na Wydziale Grafiki ASP w Warszawie. Były dyrektor artystyczny magazynu „Relax”.

Marek Turek – TBPI Comic Book

Marek Turek - Jest twórcą samorodnym, nie ma formalnego wykształcenia artystycznego. Publikował swoje prace w wielu magazynach w Polsce (np. „AQQ”, „Komiks Forum”, „KKK”, „Czas Komiksu”, „Krakers”, „Katastrofa”, „Ziniol”, „KGB”, „Zeszyty Komiksowe”) oraz za granicą (m.in. w Czechach, Macedonii, Słowenii, we Włoszech czy w USA).

Marcin Podolec – TBPI Comic Book

Marcin Podolec - W 2015 roku u prof. Piotra Dumały uzyskał dyplom ze specjalności film animowany i efekty specjalne na Wydziale Operatorskim i Realizacji Telewizyjnej w Szkole Filmowej w Łodzi, gdzie obecnie pracuje jako asystent.

Eugenia Joanna Pawel-Kroll – TBPI Comic Book

Eugenia Joanna Pawel-Kroll - Artystka znana jest pod pseudonimem Szarlota Pawel. Studia artystyczne ukończyła na Wydziale Grafiki Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie. Dyplom uzyskała w 1974 roku.

Jacek Frąś – TBPI Comic Book

Jacek Frąś - W 2002 roku uzyskał dyplom u prof. Mariana Kępińskiego i prof. Gabriela Kołata na Wydziale Grafiki i Malarstwa ASP im. W. Strzemińskiego w Łodzi. Prowadzi warsztaty komiksowe i plastyczne w świetlicach, bibliotekach, szkołach oraz domach kultury.

Daniel Grzeszkiewicz – TBPI Comic Book

Daniel Grzeszkiewicz - Ukończył Państwowe Liceum Sztuk Plastycznych w Lublinie, gdzie w 2000 roku u prof. Mirosławy Kozan uzyskał dyplom z wystawiennictwa. Miał wystawy indywidualne w Warszawie, Lublinie i we Wrocławiu, brał również udział w wystawach zbiorowych, m.in. we Włoszech, Francji i w Portugalii.

Sebastian Skrobol – TBPI Comic Book

Sebastian Skrobol - Jest twórcą samorodnym. Nie odbył żadnych studiów artystycznych. W 2014 roku miał we Wrocławiu wystawę „Welcome to my fairytale”. Oprócz tworzenia komiksów zajmuje się także projektowaniem i wykonywaniem autorskich tatuaży.

Krzysztof Gawronkiewicz – TBPI Comic Book

Krzysztof Gawronkiewicz - Studiował na Wydziale Architektury Wnętrz oraz na Wydziale Grafiki Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie. Brał udział w licznych indywidualnych i zbiorowych wystawach na temat komiksu zarówno w Polsce (Kraków, Wrocław, Jelenia Góra, Bielsko-Biała, Zielona Góra), jak i za granicą (Berlin, Paryż, Lizbona, Kioto).