Lech Majewski – TBPI Poster

Lech Majewski - Studia artystyczne odbył na Wydziale Grafiki Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie, gdzie w 1972 roku uzyskał dyplom w Pracowni Plakatu prof. Henryka Tomaszewskiego. Obecnie na macierzystej uczelni kieruje Pracownią Komunikacji Wizualnej i Projektowania Plakatu w Katedrze Komunikacji Wizualnej.

Ola Niepsuj – TBPI Poster

Ola Niepsuj - Studiowała na Wydziale Grafiki i Malarstwa Akademii Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi. Dyplom z wyróżnieniem uzyskała w 2010 roku w Pracowni Projektowania Grafiki Wydawniczej prof. Sławomira Kosmynki.

Wiesław Wałkuski – TBPI Poster

Wiesław Wałkuski - Studiował na Wydziale Malarstwa i Grafiki Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie. W 1981 roku uzyskał dyplom z wyróżnieniem w Pracowni Projektowania Graficznego prof. Macieja Urbańca, który został uzupełniony w Pracowni Malarstwa prof. Teresy Pągowskiej.

Jan Bajtlik – TBPI Poster

Jan Bajtlik - W 2013 roku ukończył studia w Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie. Dyplom z wyróżnieniem uzyskał na Wydziale Grafiki w Katedrze Komunikacji Wizualnej w Pracowni Projektowania Grafiki Wydawniczej prof. Lecha Majewskiego oraz w Katedrze Projektowania Książki i Ilustracji w Pracowni Projektowania Książki prof. Macieja Buszewicza.

Stasys Eidrigevicius – TBPI Poster

Stasys Eidrigevicius - W latach 1968–1973 studiował na Wydziale Malarstwa i Grafiki Instytutu Sztuk Pięknych w Wilnie. Artysta pochodzenia litewskiego, od 1980 roku zamieszkały na stałe w Polsce. Obywatelstwo polskie otrzymał w 1996 roku.

Piotr Młodożeniec – TBPI Poster

Piotr Młodożeniec - Studia artystyczne odbył w Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie. Uczęszczał m.in. do Pracowni Malarstwa prof. Teresy Pągowskiej oraz do Pracowni Ilustracji Książkowej prof. Janusza Stannego. Dyplom uzyskał w 1981 roku na Wydziale Grafiki w Pracowni Plakatu prof. Henryka Tomaszewskiego.

Władysław Pluta – TBPI Poster

Władysław Pluta - W latach 1968–1974 odbył studia artystyczne na Wydziale Form Przemysłowych Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie. Dyplom uzyskał w Katedrze Komunikacji Wizualnej w pracowni prof. Ryszarda Otręby. Po skończeniu studiów rozpoczął pracę na macierzystej uczelni.

Leszek Żebrowski – TBPI Poster

Leszek Żebrowski - Studiował w Państwowej Wyższej Szkole Sztuk Plastycznych w Gdańsku na Wydziale Projektowania Graficznego. W 1978 roku uzyskał dyplom w Pracowni Projektowania Graficznego prof. Jerzego Krechowicza.

Dawid Ryski – TBPI Poster

Dawid Ryski - W latach 2001–2005 studiował architekturę krajobrazu w Wyższej Szkole Ekologii i Zarządzania w Warszawie. Jego zainteresowania skierowały go jednakże na drogę artystyczną.

Eugeniusz Skorwider – TBPI Poster

Eugeniusz Skorwider - Studia artystyczne odbył w latach 1976–1981 na Wydziale Malarstwa, Grafiki i Rzeźby Państwowej Wyższej Szkoły Sztuk Plastycznych w Poznaniu. W 1981 roku uzyskał dyplom w Pracowni Plakatu prof. Waldemara Świerzego.