Home Tags Tomasz Leśniak

Tag: Tomasz Leśniak

© Tomasz Leśniak

Tomasz Leśniak – TBPI Comic Book

Tomasz Leśniak - He graduated from graphic design at the Faculty of European Graphic Arts of the Academy of Fine Arts in Warsaw, supervised by prof. Julian Pałka and prof. Mieczysław Wasilewski. His works were published in “Świerszczyk”, “Ślizg”, “Przekrój”, “Newsweek”, “Machina”, “Filipinka” or “Duży Format”.