Strona główna Tagi TBPI 3

Tag: TBPI 3

© Ola Niepsuj

Ola Niepsuj – TBPI Poster

Ola Niepsuj - Studiowała na Wydziale Grafiki i Malarstwa Akademii Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi. Dyplom z wyróżnieniem uzyskała w 2010 roku w Pracowni Projektowania Grafiki Wydawniczej prof. Sławomira Kosmynki.
© Nikodem Pręgowski

Nikodem Pręgowski – TBPI Poster

Nikodem Pręgowski - Studiował na Wydziale Sztuk Pięknych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. W 2005 roku uzyskał dyplom w Pracowni Projektowania Graficznego prof. Sławomira Janiaka z aneksem w zakresie malarstwa w pracowni prof. Bogdana Przybylińskiego.
© Wojciech Korkuć

Wojciech Korkuć – TBPI Poster

Wojciech Korkuć - Studiował na Wydziale Grafiki Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie. Dyplom uzyskał w 1993 roku w Pracowni Projektowania Plakatu prof. Mieczysława Wasilewskiego. W 1996 roku założył studio projektowe KorekStudio.
© Wojciech Domagalski

Wojciech Domagalski – TBPI Poster

Wojciech Domagalski - W latach 2005–2010 studiował na Wydziale Grafiki Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie. W 2010 roku uzyskał dyplom z wyróżnieniem w Pracowni Grafiki prof. Lecha Majewskiego w Katedrze Komunikacji Wizualnej.
© Monika Starowicz

Monika Starowicz – TBPI Poster

Monika Starowicz - Studiowała na Wydziale Grafiki Akademii Sztuk Pięknych w Katowicach. W 2000 roku uzyskała dyplom w Pracowni Projektowania Plakatu prof. Romana Kalarusa oraz aneks w Pracowni Malarstwa prof. Romana Nowotarskiego. Obecnie pracuje w macierzystej uczelni na stanowisku adiunkta w pracowni prof. Romana Kalarusa.
© Władysław Pluta

Władysław Pluta – TBPI Poster

Władysław Pluta - W latach 1968–1974 odbył studia artystyczne na Wydziale Form Przemysłowych Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie. Dyplom uzyskał w Katedrze Komunikacji Wizualnej w pracowni prof. Ryszarda Otręby. Po skończeniu studiów rozpoczął pracę na macierzystej uczelni.
© Wiesław Wałkuski

Wiesław Wałkuski – TBPI Poster

Wiesław Wałkuski - Studiował na Wydziale Malarstwa i Grafiki Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie. W 1981 roku uzyskał dyplom z wyróżnieniem w Pracowni Projektowania Graficznego prof. Macieja Urbańca, który został uzupełniony w Pracowni Malarstwa prof. Teresy Pągowskiej.
© Mirosław Adamczyk

Mirosław Adamczyk – TBPI Poster

Mirosław Adamczyk - W latach 1985–1990 odbył studia na Wydziale Grafiki Państwowej Wyższej Szkoły Sztuk Plastycznych w Poznaniu i uzyskał dyplom z wyróżnieniem w Pracowni Plakatu prof. Waldemara Świerzego. Obecnie jest wykładowcą na macierzystej uczelni (Uniwersytet Artystyczny), (...)
© Wiesław Rosocha

Wiesław Rosocha – TBPI Poster

Wiesław Rosocha - Studiował na Wydziale Grafiki Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie w pracowniach malarskich prof. Eugeniusza Markowskiego, a następnie prof. Jerzego Tchórzewskiego. Dyplom uzyskał w 1974 roku w Pracowni Plakatu prof. Henryka Tomaszewskiego.
© Wiesław Grzegorczyk

Wiesław Grzegorczyk – TBPI Poster

Wiesław Grzegorczyk - Studia artystyczne odbył w latach 1990–1995 na Wydziale Grafiki Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie. Dyplom z wyróżnieniem uzyskał w Pracowni Plakatu prof. Piotra Kuncego.