Piotr Kowalski – TBPI Comic Book

Piotr Kowalski - Ukończył Państwowe Liceum Sztuk Plastycznych w Warszawie w 1995 roku. Pierwszy Polak, który narysował komiks o Hulku dla Marvela i jedyny polski artysta, który tworzy jednocześnie na potrzeby rynku francuskiego i amerykańskiego. Autor rysunków do jednego z komiksów na podstawie cyklu powieści „Mroczna Wieża” Stephena Kinga.

Tomasz Samojlik – TBPI Comic Book

Tomasz Samojlik - Jest twórcą samorodnym. Nie odbył żadnych studiów artystycznych, z wykształcenia jest biologiem. (...) Nazywany prekursorem polskiego odrodzenia komiksu dla dzieci po 1989 roku i jednym z najpopularniejszych współczesnych autorów, który tworzy wyłącznie dla młodszych czytelników.

Berenika Kołomycka – TBPI Comic Book

Berenika Kołomycka - Studiowała na Wydziale Rzeźby Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie. W 2010 roku otrzymała dyplom w Pracowni Rzeźby prof. Andrzeja Myjaka oraz aneks z rysunku pod kierunkiem prof. Zofii Glazer.

Marek Turek – TBPI Comic Book

Marek Turek - Jest twórcą samorodnym, nie ma formalnego wykształcenia artystycznego. Publikował swoje prace w wielu magazynach w Polsce (np. „AQQ”, „Komiks Forum”, „KKK”, „Czas Komiksu”, „Krakers”, „Katastrofa”, „Ziniol”, „KGB”, „Zeszyty Komiksowe”) oraz za granicą (m.in. w Czechach, Macedonii, Słowenii, we Włoszech czy w USA).

Krzysztof Gawronkiewicz – TBPI Comic Book

Krzysztof Gawronkiewicz - Studiował na Wydziale Architektury Wnętrz oraz na Wydziale Grafiki Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie. Brał udział w licznych indywidualnych i zbiorowych wystawach na temat komiksu zarówno w Polsce (Kraków, Wrocław, Jelenia Góra, Bielsko-Biała, Zielona Góra), jak i za granicą (Berlin, Paryż, Lizbona, Kioto).

Michał Śledziński – TBPI Comic Book

Michał Śledziński - Absolwent Państwowego Liceum Sztuk Plastycznych im. Leona Wyczółkowskiego w Bydgoszczy. Pracę dyplomową z komiksu obronił w 1997 roku i uzyskał tytuł technika grafika.

Marcin Podolec – TBPI Comic Book

Marcin Podolec - W 2015 roku u prof. Piotra Dumały uzyskał dyplom ze specjalności film animowany i efekty specjalne na Wydziale Operatorskim i Realizacji Telewizyjnej w Szkole Filmowej w Łodzi, gdzie obecnie pracuje jako asystent.

Eugenia Joanna Pawel-Kroll – TBPI Comic Book

Eugenia Joanna Pawel-Kroll - Artystka znana jest pod pseudonimem Szarlota Pawel. Studia artystyczne ukończyła na Wydziale Grafiki Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie. Dyplom uzyskała w 1974 roku.

Mirosław Urbaniak – TBPI Comic Book

Mirosław Urbaniak - Studiował komunikację wizualną na Zamiejscowym Wydziale Grafiki w Katowicach Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie. W 1990 roku uzyskał dyplom w pracowni prof. Michała Klisia. Brał udział w wystawach w Warszawie, Paryżu i Brukseli. Prowadzi w Londynie studio Dots & Spots Ltd, w którym tworzy storyboardy i wizualizacje dla branży reklamowej.

Sławomir Kiełbus – TBPI Comic Book

Sławomir Kiełbus - Jest rysownikiem samorodnym. Od lat 90. XX wieku rysował komiksy prasowe (m.in. dla „Angory” czy „Super Expressu”). Twórca postaci takich jak Gwidon i Milkymen.