Wojciech Korkuć – TBPI Poster

Wojciech Korkuć - Studiował na Wydziale Grafiki Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie. Dyplom uzyskał w 1993 roku w Pracowni Projektowania Plakatu prof. Mieczysława Wasilewskiego. W 1996 roku założył studio projektowe KorekStudio.

Wojciech Domagalski – TBPI Poster

Wojciech Domagalski - W latach 2005–2010 studiował na Wydziale Grafiki Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie. W 2010 roku uzyskał dyplom z wyróżnieniem w Pracowni Grafiki prof. Lecha Majewskiego w Katedrze Komunikacji Wizualnej.

Monika Starowicz – TBPI Poster

Monika Starowicz - Studiowała na Wydziale Grafiki Akademii Sztuk Pięknych w Katowicach. W 2000 roku uzyskała dyplom w Pracowni Projektowania Plakatu prof. Romana Kalarusa oraz aneks w Pracowni Malarstwa prof. Romana Nowotarskiego. Obecnie pracuje w macierzystej uczelni na stanowisku adiunkta w pracowni prof. Romana Kalarusa.

Władysław Pluta – TBPI Poster

Władysław Pluta - W latach 1968–1974 odbył studia artystyczne na Wydziale Form Przemysłowych Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie. Dyplom uzyskał w Katedrze Komunikacji Wizualnej w pracowni prof. Ryszarda Otręby. Po skończeniu studiów rozpoczął pracę na macierzystej uczelni.

Wiesław Wałkuski – TBPI Poster

Wiesław Wałkuski - Studiował na Wydziale Malarstwa i Grafiki Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie. W 1981 roku uzyskał dyplom z wyróżnieniem w Pracowni Projektowania Graficznego prof. Macieja Urbańca, który został uzupełniony w Pracowni Malarstwa prof. Teresy Pągowskiej.

Mirosław Adamczyk – TBPI Poster

Mirosław Adamczyk - W latach 1985–1990 odbył studia na Wydziale Grafiki Państwowej Wyższej Szkoły Sztuk Plastycznych w Poznaniu i uzyskał dyplom z wyróżnieniem w Pracowni Plakatu prof. Waldemara Świerzego. Obecnie jest wykładowcą na macierzystej uczelni (Uniwersytet Artystyczny), (...)

Wiesław Rosocha – TBPI Poster

Wiesław Rosocha - Studiował na Wydziale Grafiki Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie w pracowniach malarskich prof. Eugeniusza Markowskiego, a następnie prof. Jerzego Tchórzewskiego. Dyplom uzyskał w 1974 roku w Pracowni Plakatu prof. Henryka Tomaszewskiego.

Wiesław Grzegorczyk – TBPI Poster

Wiesław Grzegorczyk - Studia artystyczne odbył w latach 1990–1995 na Wydziale Grafiki Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie. Dyplom z wyróżnieniem uzyskał w Pracowni Plakatu prof. Piotra Kuncego.

Mieczysław Wasilewski – TBPI Poster

Mieczysław Wasilewski - W latach 1960–1966 studiował na Wydziale Malarstwa i Grafiki Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie. Dyplom uzyskał w Pracowni Plakatu prof. Henryka Tomaszewskiego. W 1971 roku został asystentem swojego promotora (do 1985), po czym prowadził samodzielnie Pracownię Projektowania Graficznego.

Tomasz Bogusławski – TBPI Poster

Tomasz Bogusławski - W latach 1977–1982 studiował na Wydziale Projektowania Plastycznego Państwowej Wyższej Szkoły Sztuk Plastycznych w Gdańsku pod kierunkiem prof. Marka Freudenreicha (Pracownia Podstaw Projektowania Graficznego) i prof. Witolda Janowskiego (Pracownia Projektowania Graficznego).