Piotr Młodożeniec – TBPI Poster

Piotr Młodożeniec - Studia artystyczne odbył w Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie. Uczęszczał m.in. do Pracowni Malarstwa prof. Teresy Pągowskiej oraz do Pracowni Ilustracji Książkowej prof. Janusza Stannego. Dyplom uzyskał w 1981 roku na Wydziale Grafiki w Pracowni Plakatu prof. Henryka Tomaszewskiego.

Bartosz Kosowski – TBPI Poster

Bartosz Kosowski - W latach 2003–2007 studiował na Wydziale Grafiki i Malarstwa Akademii Sztuk Pięknych w Łodzi. Dyplom uzyskał w Pracowni Technik Wklęsłodrukowych prof. Krzysztofa Wawrzyniaka w Katedrze Grafiki Warsztatowej.

Łukasz Kliś – TBPI Poster

Łukasz Kliś - W latach 1995–2000 studiował na Wydziale Form Przemysłowych Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie. Dyplom uzyskał w 2000 roku w Katedrze Projektowania Przestrzeni i Barwy prof. Barbary Suszczyńskiej-Rąpalskiej.

Łukasz Kowalski – TBPI Poster

Łukasz Kowalski - Studiował na Wydziale Grafiki Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie. W 2013 roku uzyskał dyplom z wyróżnieniem w Pracowni Plakatu i Grafiki Wydawniczej prof. Lecha Majewskiego.

Jan Kallwejt – TBPI Poster

Jan Kallwejt - Jest twórcą samorodnym. Nie odbył żadnych studiów artystycznych. Przez wiele lat pracował jako projektant graficzny dla różnych agencji w Polsce i Niemczech. Obecnie jako artysta samodzielny współpracuje z klientami z całego świata.

Wojciech Korkuć – TBPI Poster

Wojciech Korkuć - Studiował na Wydziale Grafiki Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie. Dyplom uzyskał w 1993 roku w Pracowni Projektowania Plakatu prof. Mieczysława Wasilewskiego. W 1996 roku założył studio projektowe KorekStudio.

Roman Kalarus – TBPI Poster

Roman Kalarus - Studia artystyczne odbył na Wydziale Grafiki katowickiej filii Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie. Dyplom uzyskał w 1976 roku w Pracowni Plakatu prof. Tadeusza Grabowskiego. Obecnie prowadzi na macierzystej uczelni (Akademia Sztuk Pięknych w Katowicach) Pracownię Projektowania Plakatu.

Ryszard Kajzer – TBPI Poster

Ryszard Kajzer - Studia artystyczne odbył w latach 1994–1999 na Wydziale Grafiki Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie. Dyplom z wyróżnieniem uzyskał w 1999 roku w Pracowni Projektowania Grafiki Wydawniczej prof. Lecha Majewskiego.

Małgorzata Gurowska – TBPI Poster

Małgorzata Gurowska - W latach 1996–2001 studiowała na Wydziale Grafiki Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie. Dyplom z wyróżnieniem uzyskała w Pracowni Grafiki Warsztatowej prof. Rafała Strenta z uzupełnieniem w Pracowni Ilustracji prof. Janusza Stannego i w Pracowni Rysunku prof. Sławomira Ratajskiego.

Lech Majewski – TBPI Poster

Lech Majewski - Studia artystyczne odbył na Wydziale Grafiki Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie, gdzie w 1972 roku uzyskał dyplom w Pracowni Plakatu prof. Henryka Tomaszewskiego. Obecnie na macierzystej uczelni kieruje Pracownią Komunikacji Wizualnej i Projektowania Plakatu w Katedrze Komunikacji Wizualnej.